Završna ceremonija u Kreševu

Udruženje Citrin specijalizirano za poludrago kamenje, minerale i geo-turizam u suradnji s Alterural-om i njihovim partnerima Eurogites, Planinarskim društvom Vranica i Udruženjem Žena „Strica-Zarudje“, 25.9.2019. godine su organizovali svečano zatvaranje projekta za razvoj ruralnog turizma na široj periferiji Sarajeva. Projekt je finansiran sredstvima Evropske unije.
Continue reading

Radionica – Strukturiranje klastera

U sklopu projekta finansiranog sredstvima Evropske unije “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije”, 18.9.2019. u Općinskoj sali u Varešu je održana posljednja u nizu klaster radionica pod nazivom “Strukturiranje klastera ruralnog turizma Mala Sela”.

Continue reading