Svečano otvorenje projekta

23. novembra 2016. godine je u konferencijskoj sali fojničkog hotela Reumal upriličeno svečano otvorenje projekta “Osnaživanje ruralnih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije”.

2

Ovaj projekt sa periodom implementacije tri godine provodit će se na području 7 općina u širem pojasu oko Sarajeva: Kreševo, Fojnica, Vareš, Ilijaš, Sarajevo Centar, Sarajevo Stari grad, te Istočni Stari grad. Ukupna vrijednost projekta je 205,832,00 Eura. Iznos od 184,832.00 Eura je učešće Evropske unije.

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s