Sastanak sa Privrednom komorom FBiH

U utorak, 14.2.2017.  godine u Mostaru, predstavnici Alterurala održali su sastanak sa predstavnicima Privredne/Gospodarske Komore FBiH. Cilj sastanka bio je prezentacija projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” financiranom od strane EU i dogovor oko eventualne suradnje na implementaciji projekta.

Sastanak u Mostaru

Naime, imajući u vidu značaj projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine, činjenicu da se radi o projektu kojeg je EU odobrila za financiranje i realizaciju važno je uspostaviti kontakt i suradnju s Privrednom/gospodarskom Komorom FBiH. Na sastanku je konkretno predloženo suradnju realizirati kroz potpisivanje memoranduma o razumijevanju na implementaciji projekta i realizaciju 10 jednodnevnih treninga iz područja ruralnog turizma i dodjela certifikata polaznicima s logom Alterurala i partnera na projektu, Komore i Europske Unije.

Kako je jedan od ciljeva projekta formiranje turističkog klastera na području centralne Bosne, održani su i sastanci sa predstavnicima REDAH-a, Turističke zajednice HNK i predstavnicima Turističkog klastera Hercegovina s ciljem prikupljanja iskustava o formiranju i radu jedinog turističkog klastera u BiH.

Sastanak u Mostaru

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s