Uvodna radionica za kreiranje klastera u RT

U petak, 10.3.2017. godine u Kreševu je održana jednodnevna “Uvodna radionica za kreiranje klastera u RT u širem okruženju Sarajeva”. Radionica je održana u Vijećnici (preko puta zgrade Općine) od 9 do 17 sati.

 

Ova radionica je prva od 6 planiranih u okviru projekta koji je financiran sredstvima Evropske unije.
Ciljevi radionice u Kreševu su: predstaviti koncept klastera i njegove koristi, ustanoviti trenutno stanje u sektoru, te upoznati sve aktere zainteresirane za razvoj turizma na ciljnom području o prednostima klastera. Krajnji cilj je stvaranje strateškog partnerstva između članica klastera u cilju razvoja prepoznatljivog brenda 4 turističke destinacije u širem okruženju Sarajeva.


Projekt  “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” je podržan u okviru Programa za civilno društvo 2014.-2015., sa ciljem povezivanja građana i smanjenja nezaposlenosti kroz unapređivanje saradnje glavnih interesnih grupa na lokalnom nivou i procjenu tržišta aktivnog stanovništva.
Trajanje projekta je 3 godine, a općine djelovanja ovog projekta su Kreševo, Vareš, Ilijaš, Fojnica, Sarajevo Centar, Sarajevo Stari Grad, te Istočni Stari Grad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s