Tražimo autora studije o RT i razvoju klastera (Oglas br. 17)

oglas17

Udruženje Alterural za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” traži pružatelja usluge za izradu studije na temu: „Trenutno stanje RT i strategija razvoja klastera u širem okruženju Sarajeva“.

Krajnji rok za izradu studije je kraj februara 2019. godine. Projekt je financiran od strane EU.

Zainteresirani aplikanti mogu dostaviti svoj CV i motivacijsko pismo poštom na sljedeću adresu: Udruženje Alterural, Čekaluša 1, 71 000 Sarajevo , najkasnije do 31.10.2019. godine.
Ili poslati aplikaciju na mail: alterural@gmail.com i cc za sarahdevisme@alterural.ba

Više na: http://alterural.ba/news/267/470/Tražimo-autora-studije-o-ruralnom-turizmu-i-razvoju-klastera-Oglas-br.-17/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s