Tražimo grafičkog dizajnera (Oglas br. 24)

Udruženje Alterural traži pružatelja usluge/grafičkog dizajnera za kreiranje 4 turistička kataloga/karte. Za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” finansiranog od strane EU.

Više na:

http://alterural.ba/news/296/470/Tra%C5%BEimo-grafi%C4%8Dkog-dizajnera-Oglas-br.-24/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s