Postavljena turistička signalizacija

U sklopu aktivnosti našeg #EU projekta pod nazivom “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diverzifikacije ruralne ekonomije”, postavili smo turističku signalizaciju na području Fojnice, Kreševa, Ilijaša, Vareša i Sarajeva.

Info paneli se odnose na turistički važne destinacije na teritoriju djelovanja projekta. Ovi informativni paneli dio su programa kojim Alterural nastoji turiste upoznati sa bosanskohercegovačkim selima.
Više o ovome čitajte na našem webu.
#otkrijbihkrozsela #euproject #europaba #ruralniturizam #bih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s