O projektu

O projektu

Ovaj projekt je podržan u okviru Programa za civilno društvo 2014.-2015., sa ciljem povezivanja građana i smanjenja nezaposlenosti kroz unapređivanje saradnje glavnih interesnih grupa na lokalnom nivou i procjenu tržišta aktivnog stanovništva. Svrha ovog projekta je povećanje kompetitivnosti lokalne ekonomije i područja.

Ciljna područja

Ruralni turizam je efikasno sredstvo za revitalizaciju udaljenih područja i sela, tako da je ovaj projekt usmjeren na sljedeće planine: Bitovnja, Vranica, Zvijezda i Ozren (Crepoljsko i Bukovik). Ove predivne planine imaju dobro očuvan prirodni okoliš, te aktivne i posvećene lokalne zajednice i organizacije civilnog društva. One nude izvanredno kulturno nasljeđe i prirodne lokalitete, a njihovu posjetitelji mogu iskusiti toplo gostoprimstvo, proizvode i ruralne tradicije. Opštine djelovanja projekta su Kreševo, Vareš, Ilijaš, Fojnica, Sarajevo Centar, Sarajevo Stari grad, Istočni Stari grad.

Glavni cilj projekta

Razviti 4 ruralne turističke destinacije oko Sarajeva uključivanjem svih relevantnih interesnih grupa na ovom ruralnom području.
Prema podacima Svjetske turističke organizacije, BiH će do 2020. godine imati treću najveću stopu rasta turizma u svijetu, što naglašava potrebu za razvojem novih profesionalnih vještina.
Mi smatramo da samo dugoročna vizija, umrežavanje i saradnja mogu stvoriti priliku za stvaranje povezanih destinacija u bosanskom ruralnom području. Iskoristimo velike mogućnosti u razvoju turizma i “Otkrijmo Bosnu kroz sela”.

Glavne aktivnosti projekta

• Stvaranje klastera u ruralnom turizmu.
• Organizovanje 6 strateških radionica i tehničkih treninga za članove klastera kako bi razvili svoje destinacije.
• Organizovanje 10 certifikovanih tehničkih i stručnih radionica za male poduzetnike koji su uključeni u ovaj sektor.
• Organizovanje tematskih studijskih posjeta sa ciljem razmjene iskustava.
• Objavljivanje turističke karte za turiste.
• Osmišljavanje promotivnog filma.
• Stvaranje suvenira za destinacije.
• Organizovanje promotivne turneje za novinare i putne agencije.
• Stvaranje informativnih tabli sa kartama.
• Učestvovanje na nacionalnim sajmovima zbog promocije.
• Objavljivanje 2 istraživačkih i tehničkih studija.
• Organizovanje konferencije kako bi se naglasili strateški zaključci klastera i istraživačke studije.