Studijska posjeta Šipovu

Studijski posjet Šipovu organiziran je 11. i 12. jula 2018. godine za vlasnike seoskih domaćinstava i članove udruženja koja se, među ostalim, bave i razvojem turizma i očuvanjem kulturne baštine.

Continue reading

Advertisements

Studijska posjeta Bihaću i NP Una

U sklopu projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” financiranom od strane EU, Alterural je organizirao studijski posjet za predstavnike općina, turističkih organizacija, vlasnike seoskih domaćinstava i članove udruženja uključenih u projekt.

Pogledajte više