Tražimo autora studije o zakonskim regulativama (Oglas br. 18)

oglas18

Udruženje Alterural za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” traži pružatelja usluge za izradu studije na temu „Zakonski aspekti ruralnog turizma u BiH“.
Krajnji rok za izradu studije je kraj februara 2019. godine.

Projekt je financiran od strane EU.

Zainteresirani aplikanti mogu dostaviti svoj CV i motivacijsko pismo poštom na sljedeću adresu:

Udruženje Alterural, Čekaluša 1, 71 000 Sarajevo, najkasnije do 31.10.2019. godine, ili poslati aplikaciju na mali: alterural@gmail.com

 

Više na: http://alterural.ba/news/268/470/Tražimo-autora-studije-o-zakonskim-regulativama-u-RT-Oglas-br.-18/

Advertisements

Tražimo autora studije o RT i razvoju klastera (Oglas br. 17)

oglas17

Udruženje Alterural za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” traži pružatelja usluge za izradu studije na temu: „Trenutno stanje RT i strategija razvoja klastera u širem okruženju Sarajeva“.

Krajnji rok za izradu studije je kraj februara 2019. godine. Projekt je financiran od strane EU.

Zainteresirani aplikanti mogu dostaviti svoj CV i motivacijsko pismo poštom na sljedeću adresu: Udruženje Alterural, Čekaluša 1, 71 000 Sarajevo , najkasnije do 31.10.2019. godine.
Ili poslati aplikaciju na mail: alterural@gmail.com i cc za sarahdevisme@alterural.ba

Više na: http://alterural.ba/news/267/470/Tražimo-autora-studije-o-ruralnom-turizmu-i-razvoju-klastera-Oglas-br.-17/